Przetargi nieograniczone

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty OR.272.5.7.2019

 

 

 

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty OR.272.5.7.2019 Dostawa diatermii  oraz urządzenia do zamykania naczyń krwionośnych i tkanek z narzędziami
w celu doposażenia bloku operacyjnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy