Przetargi nieograniczone

SIWZ dot. OR.272.5.8.2019 Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego oraz przeprowadzenie kompleksowej oceny oddziaływania na środowisko wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej dla zadania

 

SIWZ dot. postępowania przetargowego OR.272.5.8.2019 "Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego oraz przeprowadzenie kompleksowej oceny oddziaływania na środowisko wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3040P Smolniki Powidzkie (DW 262) - Powidz (DP 3040P) wraz z budową obwodnicy m. Powidz i m. Przybrodzin"

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 3 do SIWZ

Załącznik nr 3 do SIWZ - dane osobowe

Załącznik nr 4 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 6 do SIWZ

Załącznik nr 7 do SIWZ

Załącznik nr 8 do SIWZ