Przetargi nieograniczone

zawiadomienie o wyborze oferty OR.272.5.9.2019 Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego oraz przeprowadzenie kompleksowej oceny oddziaływania na środowisko wraz z uzyskaniem decyzji środo

 

 

 

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania przetargowego OR.272.5.9.2019 Opracowanie programu funkcjonalno-użytkówego oraz przeprowadzenie kompleksowej oceny oddziaływania na środowisko wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3040P Smolniki Powidzkie (DW 262) - Powidz (DP 3040P) wraz z budową obwodnicy m. Powidz i m. Przybrodzin