2017

wyjaśnienie treści SIWZ OR.272.8.2017 "Zakup i dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby Starostwa Powiatowego w Słupcy"

 

 

Słupca, dn. 05.09.2017 r.

 

POWIAT SŁUPECKI

UL. POZNAŃSKA 20

62-400 SŁUPCA

.......................................................                                                                                      

(Pieczęć Zamawiającego)

 

Oznaczenie sprawy: OR.272.8.2017

 

Dotyczy:postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Zakup i dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby Starostwa Powiatowego w Słupcy", prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego (nr OR.272.8.2017)

 

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

 

Do Zamawiającego wpłynęło zapytanie Wykonawcy o treści podanej poniżej (zachowano oryginalną pisownię).

 

Pytanie 1

Komputer stacjonarny z systemem operacyjnym, oprogramowaniem biurowym, monitorem LCD, zasilaczem awaryjnym.

Obudowa i wyposażenie dodatkowe

Typu Mini Tower z obsługą kart PCI Express o pełnym profilu:

- 1 x PCI Express 3.0 x 16

- 1 x PCI Express 3.0 x 1

- 1 x PCI Express 3.0 x 1

Zwracam się z pytaniem czy Zamawiający dopuści zaoferowanie komputerów w obudowie Small Form Factor, które posiadają niskoprofilowe złącza PCI Express oraz spełniają wszystkie pozostałe wymagania opisane w załączniku nr 1 do SIWZ ?

Przychylenie się do powyższego pytania pozwoli złożyć ofertę na markowy sprzęt znanego producenta sprzętu komputerowego oraz może przynieść Zamawiającemu dodatkowe korzyści
z uwagi na mniejsze rozmiary obudowy.

 

Zamawiający udzielił odpowiedzi o treści podanej poniżej.

 

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie komputerów w obudowie Small Form Factor, które posiadają niskoprofilowe złącza PCI Express oraz spełniają wszystkie pozostałe wymagania opisane w załączniku nr 1 do SIWZ.  

STAROSTA 

/-/ Mariusz Roga

 

Wyjaśnienie treści SIWZ w formacie pdf dostępne jest w w tym miejscu.