Archiwum

Ogłoszenie o wynikach postępowania w trybie przetargu ograniczonego na usługę ubezpieczenia kompleksowego ubezpieczenia Starostwa Powiatowego w Słupcy wraz z jednostkami organizacyjnymi, z dn

 
Wrocław, dnia 24.07.2007 r.
 
 
OGŁOSZENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA
w trybie przetargu ograniczonego
na usługę ubezpieczenia kompleksowego ubezpieczenia Starostwa Powiatowego w Słupcy wraz z jednostkami organizacyjnymi,
z dnia 27.06.2007 r., SIWZ nr 23/27/06/2007/O/Słupca
 
 
Uprzejmie informuję, że w drodze procedury przetargowej wyłoniono najkorzystniejszą ofertę:
1.    dla zadań Pakietu I złożoną przez UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
ul. Gdańska 132, 90-520 Łódź, Przedstawiciel w Koninie, 62-500 Konin,
ul. Żwirki i Wigury 23.
2.    dla zadań Pakietu II złożoną przez UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
ul. Gdańska 132, 90-520 Łódź, Przedstawiciel w Koninie, 62-500 Konin,
ul. Żwirki i Wigury 23.
Uzasadnienie: oferta UNIQA S.A. uzyskała najwyższą ocenę wg kryteriów oceny ofert zarówno dla zadań Pakietu I, jak i Pakietu II i spełniła wszystkie wymogi specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 
Z wyrazami szacunku
Robert Gostyński