Archiwum

OGŁOSZENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIAw trybie przetargu ograniczonegona usługę kompleksowego ubezpieczenia Powiatu Słupeckiegoz dnia 07.07.2010, SIWZ nr 23/07/07/2010/O/Słupca

OGŁOSZENIE O WYNIKACH POST

ĘPOWANIA

w trybie przetargu ograniczonego

na usług

ę kompleksowego ubezpieczenia Powiatu Słupeckiego

z dnia 07.07.2010, SIWZ nr

23/07/07/2010/O/Słupca

 

Treść ogłoszenia zawiera załącznik nr 1