Archiwum

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia dot. postępowania "Usługa kompleksowego ubezpieczenia Powiatu Słupeckiego"

Numer ogłoszenia: 221946 - 2013; data zamieszczenia: 10.06.2013

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy:

Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu:

105377 - 2013 data 10.06.2013 r.Kompletne ogłoszenie poniżej w załączeniu.