Archiwum

ogłoszenie o zamówieniu "Usługa kompleksowego ubezpieczenia Powiatu Słupeckiego"

Słupca: Usługa kompleksowego ubezpieczenia Powiatu Słupeckiego

Numer ogłoszenia: 105377 - 2013; data zamieszczenia: 10.06.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego.

Kompletne ogłoszenie poniżej w załączeniu.