Uchwała NR XXXIV/232/2013 z dnia 23 sierpnia 2013 r. w Sprawie Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na Lata 2013-2025