Uchwała Nr IV/20/2015 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2015-2025