Władze Powiatu

Przewodniczący Zarządu, Starosta Słupecki,

Członek Zarządu, Wicestarosta Słupecki

Członkowie Zarządu

 Sekretarz Powiatu

 Skarbnik Powiatu