Władze Powiatu

Przewodniczący Zarządu, Starosta Słupecki,

Wiceprzewodniczący Zarządu, Wicestarosta Słupecki

Członkowie Zarządu

Sekretarz Powiatu

Skarbnik Powiatu