Oferta realizacji zadania publicznego z zakresu ratownictwa i ochrony ludności w roku 2015

Oferta złożona przez Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania publicznego z zakresu ratownictwa i ochrony ludności w roku 2015 pod tytułem:

Organizowanie i udzielnie pomocy osobą, które uległy wypadkowi lub są narażone na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na obszarach wodnych Województwa Wielkopolskiego Powiatu Słupeckiego, jeziora Powidzkiego

 

Uwagi do oferty można zgłaszać w terminie 7 dni od daty ogłoszenia