Sprawozdania budżetowe za II kwartał 2016

Rb-27s
Rb-27ZZ
Rb-28s
Rb-30s
Rb-50 dotacje
Rb-50 wydatki
Rb-N
Rb-N SP ZOZ
Rb-NDS
Rb-Z
Rb-Z SP ZOZ
Rb-ZN