Ogłoszenie Z wyboru oferty na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz działań na rzecz regionu słupeckiego

 

Uchwała.pdf