Petycja Mieszkańców Piotrowic w sprawie inwestycji związanej z budową wieży - stacji bazowej telefonii komórkowej

 

PETYCJA