Publiczny Transport Zbiorowy
Biuro Obsługi Klienta

BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH

Osobom, które zgubiły rzecz ważna pomocą służy: 

BIURO RZECZY

ZNALEZIONYCH

 

Prowadzi: WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH STAROSTWA POWIATOWEGO W SŁUPCY, ul. Poznańska 20, POKÓJ NR 31 (I Piętro). Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30. Telefon kontaktowy: 63 275 86 51

Pouczenie:

  1. 1.     Zgodnie z art. 187 § 1 Kodeksu Cywilnego rzecz znaleziona, która nie zostanie przez osobę uprawnioną odebrana w ciągu roku od dnia doręczenia jej wezwania do odbioru, a w przypadku niemożności wezwania                     – w ciągu 2 lat od jej znalezienia, staje się własnością znalazcy, jeśli uczynił on zadość swoim obowiązkom. Jeśli rzecz została oddana Staroście, znalazca staje się jej właścicielem jeśli odbierze ją w wyznaczonym przez Starostę terminie.
  2. 2.     Warunkiem odebrania rzeczy znalezionej jest złożenie szczegółowego opisu tej rzeczy lub przedstawienie  

dokumentów potwierdzających prawa własności.

  1. 3.     Starostwo Powiatowe w Słupcy nie ponosi odpowiedzialności za stan techniczny znalezionych rzeczy.

 

WEZWANIE DO ODBIORU RZECZY ZNALEZIONYCH (I-phone 6 w etui)

 

Wezwanie.pdf