Publiczny Transport Zbiorowy
Biuro Obsługi Klienta

Absolutorium

UCHWAŁA NR XXXII/175/2017 RADY POWIATU SŁUPECKIEGO Z DNIA 26 MAJA 2017 ROKU W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WRAZ ZE SPRAWOZDANIEM Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU SŁUPECKIEGO NA ROK 2016

 

UCHWAŁA NR XXXII/176/2017 RADY POWIATU SŁUPECKIEGO Z DNIA 26 MAJA 2017 ROKU W SPRAWIE ABSOLUTORIUM Z TYTUŁU WYKONANIA BUDŻETU ZA ROK 2016