Publiczny Transport Zbiorowy
Biuro Obsługi Klienta

Opinie RIO

Uchwała Nr SO-0953/49/6/Ko/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 21 września 2018 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonej informacji (...) za I półr

SO-0953/49/6/Ko/2018