Publiczny Transport Zbiorowy
Biuro Obsługi Klienta

Opinie RIO

Uchwała Nr 102/SO-6/2010/Ko Składu Orzekającego RIO w Poznaniu z dnia 27 sierpnia 2010 roku w sprawie opinii o możliwości spłaty kredytu.