Biuro Obsługi Klienta

Opinie RIO

Uchwała Nr SO-0952/II/32/6/Ko/2010 Składu Orzekającego RIO w Poznaniu z dnia 15 grudnia w sprawie wyrażenia opinii o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego