Publiczny Transport Zbiorowy
Biuro Obsługi Klienta

WPF

UCHWAŁA NR VII/38/2015 RADY POWIATU SŁUPECKIEGO Z DNIA 22 MAJA 2015 ROKU W SPRAWIE ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU SŁUPECKIEGO NA LATA 2015-2025