Biuro Obsługi Klienta

WPF

Uchwała NR III/11/2014 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2015-2025