Publiczny Transport Zbiorowy
Biuro Obsługi Klienta

Instrukcja korzystania z BIP

Instrukcja korzystania z BIP

INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z BIP
 
Ustawa z dnia 6 września 2002 r. o dostępie do informacji publicznej nakłada na administracje publiczną, w tym na samorząd Powiatu Słupeckiego, obowiązek udostępniania informacji za pomocą publikatora teleinformatycznego zwanego Biuletynem Informacji Publicznej.
Biuletyn Informacji Publicznej Powiatu Słupeckiego został utworzony zgodnie z wymogami określonymi w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 2002 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej i jest dostępny całodobowo pod adresem internetowym:
lub www.powiat-slupca.pl  po naciśnięciu na przycisk BIP.
Wybór interesującej informacji dokonywany jest, podobnie jak w przypadku każdej innej strony internetowej, przez naciśnięcie "przycisku" opisującego daną informację. Dla ułatwienia nawigacji zapewniono możliwość wyświetlenia mapy serwisu. Biuletyn posiada także wyszukiwarkę kontekstową, pozwalającą na dotarcie do szukanej informacji po podaniu wyrazu (lub jego części) wchodzącego w skład szukanego tekstu.
Do odczytania pliku zapisanego w fromacie PDF, należy posiadać zainstalowany program o nazwie Adobe Acrobat Reader.
Aby móc korzystać z modułu zatytułowanego "Sprawdź stan załatwiania Twojej sprawy" klient urzędu, załatwiający sprawę powinien złożyć wniosek o nadanie loginu i hasła. Po otrzymaniu tych danych ma możliwość zadania pytania, na jakim etapie załatwiania jest jego sprawa.
Nie wszystkie informacje publiczne, dotyczące samorządu, są już udostępnione w niniejszym publikatorze teleinformatycznym. Jest kilka powodów takiego stanu:
  • Po pierwsze - BIP jest ciągle tworzony; wprowadzenie dużej ilości informacji wymaga sporego nakładu pracy i czasu;
  • Po drugie - niektóre dokumenty, czy rejestry posiadają dużą objętość i dlatego nie umieszczono ich ze względów praktycznych. Z procedurą dostępu do takich informacji można się zapoznać po naciśnięciu przycisku: "Informacje nieudostępnione w BIP".
Pozostałe przyciski menu mają charakter uzupełniający, bądź służą udostępnianiu informacji natury statystycznej czy organizacyjnej.
Pozostając w przekonaniu, że niniejszy Biuletyn ułatwi Państwu dostęp do informacji publicznych dotyczących naszej lokalnej społeczności, zapraszamy do jego użytkowania. Chętnie poznamy Państwa opinie na temat samego Biuletynu, jak korzystania z informacji w nim zawartych. Wszelkie uwagi czy sugestie prosimy kierować na adres Redakcji Biuletynu: