Publiczny Transport Zbiorowy
Biuro Obsługi Klienta

Rok 2017

UCHWAŁA NR XXVII/152/2017 RADY POWIATU SŁUPECKIEGO z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia "Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzin