Publiczny Transport Zbiorowy
Biuro Obsługi Klienta

Rok 2017

UCHWAŁA NR XXVII/153/2017 RADY POWIATU SŁUPECKIEGO z dnia 17 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XXVI/147/2017 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie trybu udzielania