Publiczny Transport Zbiorowy
Biuro Obsługi Klienta

Rok 2017

UCHWAŁA NR XXVI/148/2017 RADY POWIATU SŁUPECKIEGO z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Powiatem Słupeckim a Miastem Konin oraz powiatem koniń