Publiczny Transport Zbiorowy
Biuro Obsługi Klienta

Rok 2017

UCHWAŁA NR XXVIII/156/2017 RADY POWIATU SŁUPECKIEGO z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie Regulaminu przyznawania pomocy dzieciom i młodzieży w ramach powiatowego programu wyrównywania szans eduk