Publiczny Transport Zbiorowy
Biuro Obsługi Klienta

Rok 2017

UCHWAŁA NR XXVIII/160/2017 RADY POWIATU SŁUPECKIEGO z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie określenia zasad ustalania i przekazywania z budżetu Powiatu Słupeckiego na rzecz samorządowych zakładów