Publiczny Transport Zbiorowy
Biuro Obsługi Klienta

Rok 2017

UCHWAŁA NR XXVIII/161/2017 RADY POWIATU SŁUPECKIEGO z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie udzielenia w roku 2017 dotacji z budżetu Powiatu Słupeckiego na prace konserwatorskie, restauratorskie i