Publiczny Transport Zbiorowy
Biuro Obsługi Klienta

Rok 2017

UCHWAŁA NR XXVIII/162/2017 RADY POWIATU SŁUPECKIEGO z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie określenia wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przezn