Publiczny Transport Zbiorowy
Biuro Obsługi Klienta

Rok 2017

UCHWAŁA NR XXVIII/164/2017 RADY POWIATU SŁUPECKIEGO z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia do realizacji w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 30 czerwca 2018 r. projektu wspó