Publiczny Transport Zbiorowy
Biuro Obsługi Klienta

Rok 2017

Uchwała Nr XXVIII/154/2017 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego us

Uchwała Nr XXVIII/154/2017 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Słupeckiego na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.