Publiczny Transport Zbiorowy
Biuro Obsługi Klienta

Rok 2017

UCHWAŁA NR XXIX/166/2017 RADY POWIATU SŁUPECKIEGO z dnia 11 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia do realizacji w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 30 czerwca