Publiczny Transport Zbiorowy
Biuro Obsługi Klienta

Rok 2017

UCHWAŁA NR XXXI/174/2017 RADY POWIATU SŁUPECKIEGO z dnia 5 maja 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wpro