Publiczny Transport Zbiorowy
Biuro Obsługi Klienta

Rok 2017

UCHWAŁA NR XXXII/176/2017 RADY POWIATU SŁUPECKIEGO z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2016.