Publiczny Transport Zbiorowy
Biuro Obsługi Klienta

Rok 2017

UCHWAŁA NR XXXIII/183/2017 RADY POWIATU SŁUPECKIEGO z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości, stanowiącej własność Powiatu Słupeckiego w drodze przetarg