Publiczny Transport Zbiorowy
Biuro Obsługi Klienta

Rok 2017

UCHWAŁA NR XXXVI/189/2017 RADY POWIATU SŁUPECKIEGO z dnia 1 września 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2017 - 2035.