Publiczny Transport Zbiorowy
Biuro Obsługi Klienta

Rok 2017

UCHWAŁA NR XXXVII/195/2017 RADY POWIATU SŁUPECKIEGO z dnia 29 września 2017 r. w sprawie emisji obligacji Powiatu Słupeckiego oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.