Publiczny Transport Zbiorowy
Biuro Obsługi Klienta

Rok 2017

UCHWAŁA NR XXXVIII/202/2017 RADY POWIATU SŁUPECKIEGO z dnia 31 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Słupcy wchodzącej w skład Zespołu Szk