Publiczny Transport Zbiorowy
Biuro Obsługi Klienta

Rok 2017

UCHWAŁA NR XXXVIII/205/2017 RADY POWIATU SŁUPECKIEGO z dnia 31 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Słupcy wchodzącej w s