Publiczny Transport Zbiorowy
Biuro Obsługi Klienta

Rok 2017

UCHWAŁA NR XXXVIII/211/2017 RADY POWIATU SŁUPECKIEGO z dnia 31 października 2017 r. w sprawie powierzenia Samorządowi Województwa Wielkopolskiego prowadzenia zadania publicznego w zakresie oc