Publiczny Transport Zbiorowy
Biuro Obsługi Klienta

Rok 2017

UCHWAŁA NR XL/222/2017 RADY POWIATU SŁUPECKIEGO z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie wyboru podmiotu przeprowadzającego badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opiek