Publiczny Transport Zbiorowy
Biuro Obsługi Klienta

Rok 2017

UCHWAŁA NR XL/226/2017 RADY POWIATU SŁUPECKIEGO z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Słupeckiego na rok 2018.