Publiczny Transport Zbiorowy
Biuro Obsługi Klienta

Kadencja 2006-2010

Władze Powiatu

Przewodniczący Zarządu, Starosta Słupecki,

  • Mariusz Roga

Członek Zarządu, Wicestarosta Słupecki

  • Andrzej Kin

Członkowie Zarządu

  • Marian Banaszak
  • Bogdan Jastrząb

 Sekretarz Powiatu

  • Paweł Gotowała

 Skarbnik Powiatu

  • Józef Wziętek