Publiczny Transport Zbiorowy
Biuro Obsługi Klienta

2020

Raport o stanie Powiatu Słupeckiego za rok 2019

Na podstawie art. 30a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 511), przedkładamy opinii publicznej „Raport o stanie Powiatu Słupeckiego za rok 2019” przyjęty uchwałą Nr 158/2020 Zarządu Powiatu Słupeckiego w dniu 28 maja 2020 r.


Raport o stanie Powiatu Słupeckiego za rok 2019.


Debata nad raportem o stanie powiatu słupeckiego za rok 2019 będzie miała miejsce na XXIII sesji Rady Powiatu Słupeckiego w dniu 25 czerwca 2020 r.
Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad „Raportem o stanie Powiatu Słupeckiego za rok 2019” składa do Przewodniczącego Rady Powiatu (Starostwo Powiatowe w Słupcy ul. Poznańska 20, Biuro Rady pok. 27) pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 150 mieszkańców powiatu słupeckiego. Zgłoszenia przyjmowane są w godzinach pracy Urzędu tj. poniedziałek – piątek 7.30 – 15.30


Wzór zgłoszenia do udziału w debacie nad raportem o stanie powiatu słupeckiego.


Zgłoszenie pisemne należy złożyć najpóźniej w dniu 24 czerwca 2020 r., to jest w dniu poprzedzającym sesję, podczas której będzie rozpatrywany raport o stanie powiatu. Mieszkańcy będą dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania zgłoszenia przez Przewodniczącego Rady. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba, że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.