Publiczny Transport Zbiorowy
Biuro Obsługi Klienta

Rejestr zmian

DokumentZmianaDataAutor
Ogłoszenie wyniku II przetargu na sprzedaż nieruchomości w Kochowie, gm. SłupcaModyfikacja dokumentu2021-12-03 15:15:09Krzysztof Woźniak
Ogłoszenie wyniku II przetargu na sprzedaż nieruchomości w Kochowie, gm. SłupcaUtworzenie dokumentu2021-12-03 15:14:40Krzysztof Woźniak
UCHWAŁA NR XLV/272/2021 RADY POWIATU SŁUPECKIEGO z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Słupeckiego w 2022 rokuUtworzenie dokumentu2021-12-03 13:18:57Paulina Majchrowicz
UCHWAŁA NR XLV/271/2021 RADY POWIATU SŁUPECKIEGO z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Powiat Słupecki nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej.Utworzenie dokumentu2021-12-03 13:17:44Paulina Majchrowicz
UCHWAŁA NR XLV/270/2021 RADY POWIATU SŁUPECKIEGO z dnia 25 listopada 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości środków finansowych PFRON przeznaczonych na realizację rehabiliUtworzenie dokumentu2021-12-03 13:16:33Paulina Majchrowicz
UCHWAŁA NR XLV/269/2021 RADY POWIATU SŁUPECKIEGO z dnia 25 listopada 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2021–2035Modyfikacja dokumentu2021-12-03 13:13:15Paulina Majchrowicz
UCHWAŁA NR XLV/269/2021 RADY POWIATU SŁUPECKIEGO z dnia 25 listopada 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2021–2035Utworzenie dokumentu2021-12-03 13:13:03Paulina Majchrowicz
UCHWAŁA NR XLV/268/2021 RADY POWIATU SŁUPECKIEGO z dnia 25 listopada 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2021Utworzenie dokumentu2021-12-03 13:11:44Paulina Majchrowicz
UCHWAŁA NR XLV/267/2021 RADY POWIATU SŁUPECKIEGO z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie: zatwierdzenia programu naprawczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy.Utworzenie dokumentu2021-12-03 13:10:30Paulina Majchrowicz
Zgłoszenia budowy lub robót budowlanych 2021Modyfikacja dokumentu2021-12-03 11:29:15Sylwia Winkler
Zgłoszenia budowy lub robót budowlanych 2021Modyfikacja dokumentu2021-12-01 12:39:24Sylwia Winkler
Zgłoszenia budowy lub robót budowlanych 2021Modyfikacja dokumentu2021-12-01 12:20:34Sylwia Winkler
Informacja o wyniku I przetargu pisemnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie Piotrowice, gmina Słupca, działka307Modyfikacja dokumentu2021-12-01 10:30:51Aleksandra Wietecka
Informacja o wyniku I przetargu pisemnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie Piotrowice, gmina Słupca, działka307Modyfikacja dokumentu2021-12-01 10:29:02Aleksandra Wietecka
Informacja o wyniku I przetargu pisemnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie Piotrowice, gmina Słupca, działka307Modyfikacja dokumentu2021-12-01 10:23:51Aleksandra Wietecka
Informacja o wyniku I przetargu pisemnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie Piotrowice, gmina Słupca, działka307Modyfikacja dokumentu2021-12-01 10:22:05Aleksandra Wietecka
Informacja o wyniku I przetargu pisemnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie Piotrowice, gmina Słupca, działka307Utworzenie dokumentu2021-12-01 10:20:20Aleksandra Wietecka
Ogłoszenie wyniku I przetargu na sprzedaż nieruchomości w m. Słupcy, dz. 992/2Utworzenie dokumentu2021-12-01 09:11:22Krzysztof Woźniak
Zapytanie ofertowe BZP.272.11.2021 "Dostawa pieca konwekcyjno-parowego wraz z podstawą i osprzętem dla Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzałkowie"Utworzenie dokumentu2021-11-26 15:13:40Piotr Mańkowski
Ogłoszenie wyniku II przetargu na sprzedaż nieruchomości w Piotrowicach, działki 100/3 i 599Utworzenie dokumentu2021-11-26 12:02:08Krzysztof Woźniak