Publiczny Transport Zbiorowy
Biuro Obsługi Klienta

2012

„Pełnienie funkcji specjalisty do spraw rozliczeń finansowych w ramach projektu „ Po „budowlance” prosto na stanowisko pracy” realizowanym w Zespole Szkól Ponadgimnazjalnych w Strzałkowie dla którego organem prowadzącym