UCHWAŁA NR XXVI/144/2017 RADY POWIATU SŁUPECKIEGO z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2017.